تبلیغات
تازه های پزشکی - خدا را دوست دارم.....

خدا را دوست دارم.....

جمعه 2 مرداد 1388 01:26 قبل از ظهر

نویسنده : Dr shadow
   خدا را دوست دارم ، به خاطر اینكه با هر username كه باشم، من را connect می كند ...


خدا را دوست دارم ،
به خاطر اینكه

تا خودم نخواهم مرا D.C نمی كند .


خدا را دوست دارم ،
به خاطر اینكه

با یك delete

هر چی را بخواهم پاك می كند


خدا را دوست دارم ،
به خاطر اینكه

اینهمه friend

برای من add می كند


خدا را دوست دارم ،
به خاطر اینكه

اینهمه wallpaper را update می كند


خدا را دوست دارم ،
به خاطر اینكه

با اینكه خیلی بدم

من را log off نمی كند


خدا را دوست دارم ،
به خاطر اینكه همه چیز من را می داند

ولی SEND TO ALL نمی كند


خدا را دوست دارم ،
به خاطر اینكه می گذارد

هر جایی كه می خواهم Invisible بروم


خدا را دوست دارم ،
به خاطر اینكه

همیشه جزء friend هام می ماند

و من را delete و ignore نمی كند.خدا را دوست دارم ،
به خاطر اینكه همیشه اجازه،

undo كردن را به من می دهد 


خدا را دوست دارم ،
به خاطر اینكه من را install كرده است


خدا را دوست دارم ،
به خاطر اینكه هیچ وقت

به من پیغام line busy نمی دهد


خدا را دوست دارم ،
به خاطر اینكه اراده كنم،

ON می شود و من می توانم باهاش حرف بزنم 


خدا را دوست دارم ،
به خاطر اینكه دلش را می شكنم،

اما او باز من را می بخشد و shout down ام نمی كند


خدا را دوست دارم ،
به خاطر اینكه password اش

را هیچ وقت یادم نمی رود، كافیه فقط به دلم سر بزنم


خدا را دوست دارم ،
به خاطر اینكه

تلفنش همیشه آنتن می دهد


خدا را دوست دارم ،
به خاطر اینكه

شماره اش همیشه در شبكه موجود است


خدا را دوست دارم ،
به خاطر اینكه هیچ وقت

پیغام no response نمی دهد


خدا را دوست دارم ،
به خاطر اینكه

هرگز گوشی اش را خاموش نمی كند


خدا را دوست دارم ،
به خاطر اینكه

هیچ وقت ویروسی نمی شود و همیشه سالم است


خدا را دوست دارم ،
به خاطر اینكه

هیچوقت نیازی نیست براش BUZZ بدهم


خدا را دوست دارم ،
به خاطر اینكه

آهنگ حرف هاش همیشه

من را آرام می كند


خدا را دوست دارم ،
به خاطر اینكه نامه هاش

چند كلمه ای بیشتر نیست،

تازه spam هم تو كارش نیست


خدا را دوست دارم ،
بخاطر اینكه وسط حرف زدن نمی گوید،

وقت ندارم، باید بروم یا دارم با كس دیگری حرف می زنم


خدا را دوست دارم ،
به خاطر اینكه

من را برای خودم می خواهد، نه خودش


خدا را دوست دارم ،
به خاطر اینكه

همیشه وقت دارد حرف هایم را بشنود


خدا را دوست دارم ،
به خاطر اینكه فقط

وقت بی كاریش یاد من نمی افتدخدا را دوست دارم ،

به خاطر اینكه می توانم

از یكی دیگر پیشش گله كنم، بگویم كه ....


خدا را دوست دارم ،
به خاطر اینكه همیشه پیشم می ماند

و من را تنها نمی گذارد، دوست داشتنش ابدی است


خدا را دوست دارم ،
به خاطر اینكه می توانم

احساسم را راحت به آن بگویم، نه اصلا نیازی نیست بگویم،

خودش میتواند نگفته، حرف ام را بخواند


خدا را دوست دارم ،
به خاطر اینكه به من می گوید

دوستم دارد و دوست داشتنش اش را مخفی نمی كند


خدا را دوست دارم ،
به خاطر اینكه تنها كسی است

كه می توانی جلوش بدون اینكه خجل بشوی گریه كنی،

و بگویی دلت براش تنگ شده


خدا را دوست دارم ،
به خاطر اینكه ،

می گذارد دوستش داشته باشم ،

وقتی می دانم لیاقت آنرا ندارم


خدا را دوست دارم ،
به خاطر اینكه

از من می پذیرد كه بگویم :


خدا را دوست دارم ...
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -