تبلیغات
تازه های پزشکی - آسان و مشکل

آسان و مشکل

چهارشنبه 13 آبان 1388 10:55 بعد از ظهر

نویسنده : Dr shadow
آبان ۱۳۸۸ Difference between easy and difficult
فرق بین آسان و مشکل


Easy is to dream every night
Difficult is to fight for a dream

 

خوابیدن در هر شب آسان است
ولی مبارزه با آن مشکل است

 

Easy is to show victory
Difficult is to assume defeat with dignity

 

نشان دادن یپروزی آسان است
قبول کردن شکست مشکل است

 

Easy is to stumble with a stone
Difficult is to get up

 

زمین خوردن با یک سنگ آسان است
ولی بلند شدن مشکل است

 

Easy is to promise something to someone
Difficult is to fulfill that promise

 

قول دادن بعضی چیز ها به بعضی افراد آسان است
ولی وفای به عهد مشکل است

 

Easy is to say we love
Difficult is to show it every day

 

گفتن اینکه ما عاشقیم آسان است
ولی نشان دادن مداوم آن مشکل است

 

Easy is to criticize others
Difficult is to improve oneself

 

انتقاد از دیگران آسان است.
ولی خودسازی مشکل است.

 

Easy is to make mistakes
Difficult is to learn from them

 

ایراد گیری از دیگران آسان است
عبرت گرفتن از آنها مشکل است

 

Easy is to weep for a lost love
Difficult is to take care of it so not to lose it

 

گریه کردن برای یک عشق دیرینه آسان است
ولی تلاش برای از دست نرفتن آن مشکل است

 

Easy is to think about improving
Difficult is to stop thinking it and put it into action

 

فکر کردن برای پیشرفت آسان است
متوقف کردن فکر و رویا و عمل به آن مشکل است

 

Easy is to think bad of others
Difficult is to give them the benefit of the doubt

 

فکر بد کردن در مورد دیگران آسان است
رها ساختن آنها از شک و دودلی مشکل است

 

Easy is to receive
Difficult is to give

 

دریافت کردن آسان است
اهدا کردن مشکل است

 

Easy to read this
Difficult to follow

 

خواندن این متن آسان است
ولی انجام آن مشکل است

 

Easy is keep the friendship with words
Difficult is to keep it with meanings

 

حفظ دوستی با کلمات آسان است
حفظ آن با مفهوم کلمات مشکل است

 

 
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -