تبلیغات
تازه های پزشکی - چه آسان . . .چه سخت . . .

چه آسان . . .چه سخت . . .

پنجشنبه 1 بهمن 1388 12:38 قبل از ظهر

نویسنده : Dr shadow
  خواندن این متن آسان است
ولی ...


فرق بین آسان و مشکل ...

 


خوابیدن در هر شب آسان است


ولی مبارزه با آن مشکل است

 

 

نشان دادن پیروزی آسان است


قبول کردن شکست مشکل است


حظ کردن از یک ماه کامل آسان است


ولی دیدن طرف دیگر آن مشکل است

 

زمین خوردن با یک سنگ آسان است


ولی بلند شدن مشکل است

 


لذت بردن از زندگی آسان است


ولی ارزش واقعی دادن به آن مشکل است

 

قول دادن بعضی چیز ها به بعضی افراد آسان است


ولی وفای به عهد مشکل است

 


گفتن اینکه ما عاشقیم آسان است


ولی نشان دادن مداوم آن مشکل است

 


انتقاد از دیگران آسان است


ولی خودسازی مشکل است

 


ایراد گیری از دیگران آسان است


عبرت گرفتن از آنها مشکل است

 

عشق ، دوست داشتن ، عشق ، عشق بودن ، دوست ، دوستی ، مر ، محبت ، مهربانی ، همسر ، زندگی ، شاد ، شادابی ، شادمانی ، آرزو ، کامیابی ، لذت ، دختر ، پسر ، آدم ، انسان

گریه کردن برای یک عشق دیرینه آسان است


ولی تلاش برای از دست نرفتن آن مشکل است

 

 


فکر کردن برای پیشرفت آسان است


متوقف کردن فکر و رویا و عمل به آن مشکل است

 


فکر بد کردن در مورد دیگران آسان است


رها ساختن آنها از شک و دودلی مشکل است

 


دریافت کردن آسان است


اهدا کردن مشکل است

 


خواندن این متن آسان است


ولی پیگیری آن مشکل است


حفظ دوستی با کلمات آسان است


حفظ آن با مفهوم کلمات مشکل است

 

 

 
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -