تبلیغات
تازه های پزشکی - فقر چیست؟!؟

فقر چیست؟!؟

پنجشنبه 4 شهریور 1389 02:04 بعد از ظهر

نویسنده : Dr shadow

نگاهی دیگر به فقر ...

نکند ما نیز فقیر باشیم ...

 فقر  همه جا سر
میكشد ...


آدم گرسنه فقیر است،


آدم عریان فقیر است،


آدم خسیس هم که شمش های طلا

 

را پنهان میكند  فقیر است،آدم بی پول  فقیر است،

 

آدم بی غذا  فقیر است،آدم کج ذهن 
هم فقیر است،آدم بی مطالعه
که روی کتابهایش

 

گرد و خاك نشسته هم فقیر است،جامعه بی روزنامه  فقیر است،جامعه ای که بر روی كتیبه سه هزار ساله اش

 

یادگاری نوشته اند فقیر است،

 

 

 

 

آدم بی فرهنگ که پوست موز خود را

 

از پنجره اتومبیل به خیابان پرت می کند هم فقیر است،

 


فقر ،  همه جا سر میكشد ...آدمی که شب را بی غذا به صبح می رساند

 

فقیر است و همسایه او فقیرتر،


آدمی که روز را بی اندیشه سر می کند فقیر است

 

و دوست او فقیرتر...

 

 

 


میخواهم  بگویم ...

 

 

فقر  همه جا سر میكشد ...


فقر ،تنها گرسنگی نیست ...
  


فقر ،
تنها عریانی  هم  نیست ...فقر ،  گاهی زیر شمش های طلا خود را پنهان میكند ...

 

فقر ، چیزی را  " نداشتن " است ،

 

 

 

 

ولی  ، آن چیز تنها پول نیست ...

 

طلا و غذا نیست  ...


فقر ، ذهن ها را مبتلا میكند ...


فقر ، بشكه های نفت را در عربستان ، تا  ته  سر میكشد ...فقر  ،  همان گرد و خاكی است

 

كه بر كتابهای فروش نرفتهء یك كتابفروشی می نشیند ...فقر ،  تیغه های برنده ماشین بازیافت است ،

 

كه روزنامه های برگشتی را خرد میكند ...فقر ، كتیبهء سه هزار ساله ای است

 

كه روی آن یادگاری نوشته اند ...


فقر ، پوست موزی است كه از

 

پنجره یك اتومبیل به خیابان انداخته میشود ...

فقر ،  همه جا سر میكشد ...

 

فقر ، تنها شب را " بی غذا  " سر كردن نیست ..

فقر ، روز را  " بی اندیشه"   سر كردن است ...

 
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -